Fasádní nátěr Weber.ton bio

Vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku. ... více
Značka:Weber  
Chcete opravdu HODNĚ tohoto materiálu?
Napište nám e-mail pro výhodnější podmínky!
E-mail: poptavky@levnestavebniny.cz
Technik Roman - Váš odborný technický poradce
Tel: 607048702
E-mail: poradime@levnestavebniny.cz
Fasádní nátěr Weber.ton bio

Varianty Fasádní nátěr Weber.ton bio

VariantaDalší infoBarvaV baleníDostupnostSlevaCena za kg s DPHVložte do košíku
5 kgdle vzorníku5 kgDo 10 pracovních dnů5%1 456,25 Kč / bal291,25 Kč / kg
kg
25 kgdle vzorníku25 kgDo 10 pracovních dnů5%6 641,50 Kč / bal265.66265,66 Kč / kg
kg

Fasádní nátěr Weber.ton bio

Výhody produktu Weber.ton bio:

  • vysoká odolnost proti mikroorganismům
  • vodoodpudivá
  • výborné krycí schopnosti
  • odolná proti povětrnostním vlivům
  • odolná UV záření

Popis a použití:

Weber.ton bio je vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku. Nátěr se skládá z vysokého obsahu biocidního prostředku, akrylátové disperze, minerálního plniva, stabilizační přísady a vysoce hodnotných barevných pigmentů. Je určený především k ztvárnění starších i nových fasád s požadavkem na zvýšenou odolnost fasády proti mikroorganizmům. Při renovaci fasád napadených mikroorganizmy.

Technická charakteristika  
Přídržnost k podkladu dle ČSN 73 2577 min. 0,25 MPa
Vodotěsnost na cihleném písku dle ČSN 73 2578 max 2l/m2
Mrazuvzdornost na betonu dle ČSN 73 2579 min. 0,25 MPa/25 cyklů
Prostup vodních par dle ČSN 73 2580 max 0,2 m
Odolnost proti náhlým teplotním změnám dle ČSN 73 2581 min. 0,25 MPa/25 cyklů

Příprava a aplikace:

Podklad se penetruje weber podkladem A ředěnou 1:8 čistou vodou, a to zpravidla 1 den předem. Před použitím je nutné fasádní nátěr řádně promíchat míchadlem do homogenní konzistence, případně dle doporučení doředit čistou vodou. Fasádní nátěr se nanáší na dostatečně zaschnutý podkladní nátěr běžným postupem fasádními válečky nebo malířskou štětkou (resp. stříkáním) ve dvou vrstvách. Nanesený materiál nesmí před napojením zavadnout. První vrstva se nanáší do kříže tak, aby došlo k  rovnoměrnému roznesení hmoty po povrchu. Ucelené plochy provádět bez přerušení. Druhá vrstva se aplikuje po vyschnutí prvního nátěru, zpravidla s  technologickou přestávkou 24 hodin. Musí se aplikovat pouze v jednom směru. Do již zavadnuté plochy se nelze vracet a dodatečně ji upravovat.

Požadavky na podklad a zpracování:

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty a omítky a beton. Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní omítky musí být provedeny s pravidelnou strukturou a musí být dostatečně vyzrálé (týká se především nových a vyspravovaných minerálních, břízolitových a štukových omítek). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše. Vhodným podkladem jsou také tenkovrstvé omítky. Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání fasádního nátěru (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným poškozením deštěm i po více než 12 hodinách..

Spotřeba: 

cca 0,4 kg/m2

Barevné odstíny:

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber color line 2013. Některé odstíny mají příplatek podle platného ceníku 2013.

Systémové výrobky:

  • weber.podklad A
  • odstraňovač řas mechů a lišejníků 

Nářadí:

Fasádní váleček, malířská štětka, případně vhodné stříkací zařízení. 

Čištění:

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků nátěru.

Doporučený způsob skladování:

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5  °C do +25  °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Bezpečnost práce a likvidace odpadů:

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky. Při likvidaci odpadů postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku

Soubory ke stažení

NázevFormátVelikostOtevřít souborStáhnout soubor
weber.ton bio - technický list.pdf0,42 MBotevřítstáhnout
weber.ton bio - bezpečnostní list.pdf0,37 MBotevřítstáhnout
weber.ton bio - prohlášení o shodě.pdf0,06 MBotevřítstáhnout
vzorník color line.pdf2,84 MBotevřítstáhnout
Ohodnoťte produkt

Hodnocení produktu Weber.ton bio zákazníky

Podělte se s ostatními zákazníky o Váš názor na tento produkt.
Kontakty Vše o nákupu Proč 21 let s námi Přihlásit se