Lepící a stěrkový tmel Den Braven Quartz Fasáda

Cementová suchá lepicí a stěrková směs určená pro kompletní proces zateplování fasád. Určen pro lepení fasádního polystyren EPS i XPS či izolační desky z minerálních vláken apod. ... více
Dostupnost:Ihned k odběru
Ceníková cena
výrobce:
305,67 Kč
Sleva:44%
Cena za 1 bal s DPH:171.22171,22
Cena za 1 bal bez DPH:141,50 Kč
bal
Značka:Den Braven  
Záruka:24 měsíců
Spotřeba na m2:lepení izolantu = 3,5 kg/m2; stěrka = cca 1,2 kg/m2 při tl. 1 mm
Rozměr:25 kg
Hmotnost:25 kg / bal
Barva:šedá
V balení:25 kg/ bal
Doba dodání:Do 2 pracovních dnů
Kód produktu:57106Q
Den Braven
Doprava zdarma
na produkty značky Den Braven
nad 18 150,- Kč s DPHzdarma

Lepící a stěrkový tmel Den Braven Quartz Fasáda

Lepící a stěrkový tmel Den Braven Quartz Fasáda je cementová suchá lepicí a stěrková směs určená pro kompletní proces zateplování fasád. Je přímo určená pro lepení tepelně izolačních materiálů jako fasádní polystyren EPS (expandovaný), XPS (extrudovaný polystyren), izolační desky z minerálních vláken apod. Stejně tak je určena pro celý proces stěrkování tj. vkládání armovací mřížky/perlinky na těchto tepelných izolačních materiálech a vytváření tak ideálního podkladu pro finální úpravu před aplikací dekorativních omítek.

Vlastnosti a výhody:

 • použitelná v interiéru i exteriéru
 • využití v celém procesu zateplování fasády
 • v kombinaci s armovací perlinkou ideální pro renovace starých vypraskaných omítek
 • odolné proti mrazu a vodě
 • faktor difúzního odporu µ ≤ 30

Technické údaje

 
Materiál cementová směs s pojivy
Sypná hmotnost suché směs 1400 kg/m3
Objemová hmot. čerstvé malty 1500 kg/m3
Doba zpracovatelnosti 180 min. (při 20°C a 65% vlhkosti)
Otevřený čas 20 min. 
Zrnitost 0,35 mm
Pevnost v tlaku ≥ 10 MPa
Pevnost v tahu při ohybu ≥ 3 MPa
Přídržnost k podkladu po 28 dnech ≥ 0,61 MPa
Přídržnost k izolantu po 28 dnech ≥ 0,12 MPa

Podmínky pro podklad:

Podklad musí být pevný a nosný, dostatečně vyzrálý, zbaven špíny, prachu a mastnosty, která může snížit přilnavost a přídržnost směsi k podkladu. Podklad musí být stejnoměrně nasákavý a nesmí být zmrzlý. V případě, že je podklad velmi savý, doporučujeme použít penetrační nátěr, jinak bude výrazně snížena otevřená doba naneseného lepidla a snížena plynulost technologie lepení. Pro ukládání nejsou vhodné podklady ze dřeva a na bázi dřevní hmoty, kovu a umělých hmot!

Příprava a aplikace:

 • Příprava: Suchou směs důkladně promíchat s vodou v hladkou homogenní hmotu a nechat 5 minut odstát. Nesmí se vytvořit hrudky. Poté znovu důkladně promíchat. Pro rozmíchání je vhodné použít nízkootáčkové míchadlo (do 1000 ot/min.). Připravenou hmotu je možné používat po dobu 2-3 hodin.
   
 • Lepení tepelně izolačního materiáluPři lepení tepelně-izolačních materiálů je bezpodmínečně nutné postupovat dle montážního návodu příslušného ETICS. Polystyrénové desky a rohože z minerální vlny se kladou na vazbu, na sraz, bez vyplňování spár. Pro podklady s nerovností větší jak ±4 mm je nutno na izolant nanášet lepicí tmel ve vrstvě až 2 cm po obvodě a ve 4-6 místech uvnitř desky ve stejné vrstvě. Po přilepení musí kontaktní plocha tvořit min. 40% plochy desky. Na minerální desky s kolmým vláknem je nutno nanášet lepící tmel celoplošně zubovou stěrkou. Je však potřeba ověřit si přímo u výrobce izolačního materiálu, zda nedoporučuje jiný postup na základě vlastního technologického předpisu. Na podklad s nerovností menší než ±4 mm se lepicí tmel na izolant nanáší zubovou stěrkou se zubem velikosti až 10 mm. 
   
 • Kotvení ETICS: Počet, typ a rozmístění hmoždinek v ploše s ETICS určuje kotevní plán v závislosti na zvoleném typu ETICS, na druhu izolantu, typu podkladu pro kotvení a konkrétních podmínkách (tvar a situace) stavby. Návrh počtu hmoždinek vychází z požadavku odolnosti ETICS proti účinkům sání větru, určovaného podle ČSN EN 1991-1-4. Metodika návrhu mechanického kotvení ETICS je dána národní normou ČSN 73 2902. Izolanty je nutné přichytit hmoždinkami minimálně po 24 hodinách od nalepení desek. Po 1-2 dnech je možné přebrousit fasádní desky. Doba, po kterou je možné desky pokládat (otevřený čas) je cca 20 minut. Za extrémního tepla se většinou tento čas zkracuje, proto je nutné vyzkoušet nejlépe dotykem prstů, zda lepící malta nevytváří nelepivý škraloup. V případě, že malta zavadne, je potřeba ji v celé nelepivé vrstvě seškrábnout a na očištěnou plochu znovu nanést lepicí vrstvu.
   
 • Vytváření základní a vyrovnávací vrstvy ETICS: Stěrkování je nutné provádět ve dvou krocích a to nanesením lepidla a vtlačením výztužné tkaniny do čerstvého tmelu. Při provádění základní vrstvy se hmota natahuje na vyrovnaný podklad rovnou stranou ocelového hladítka s potřebným přítlakem. Rovnoměrné vrstvy hmoty se následně dosáhne zubovou stranou hladítka. Před použitím armovací tkaniny se nanese ocelovým hladítkem cca 4mm vrstva stěrky v ploše odpovídající délce a šířce tkaniny. Při pokládání tkaniny se postupuje směrem shora dolů. Potom se tkanina vtlačí do stěrky pohybem hladítka od středu směrem doprava a doleva. Tkanina musí na stranách přesahovat cca 10 cm přes sebe. Na rozích, špaletách a ukončeních cca 15 - 20 cm. V rozích a na špaletách se výztuž zesílí další vrstvou perlinky a osadí se rohové lišty. Povrch stěrky se zarovná a zahladí. Celková tloušťka stěrky však musí být minimálně nejlépe 4 mm. Je nutné vždy postupovat podle montážního návodu příslušného ETICS! Případné znečištění hliníkových a eloxovaných ukončovacích lišt je potřeba okamžitě očistit, jinak na nich mohou zůstat trvalé skvrny. Čerstvě nanesenou stěrkovou hmotu je nutné chránit (např. zakrytím fólií) před přímým slunečním zářením a deštěm. Pozn.: Pokud se výztužná vrstva provádí po více jak 14 dnech od nalepení izolantů, je nutné fasádní desky před armováním opět přebrousit.  

Podmínky použití:

Dodatečné přidávání kameniva, pojiva a přísad k hotové směsi nebo její prosévání je nepřípustné. Při teplotě pod +5 °C (vzduchu i podkladu) a při očekávaných mrazech nepoužívat. Nutné vyhnout se přímého slunečního žáru – chránit před rychlým vysušením. Pro ukládání nejsou vhodné podklady ze dřeva, kovu a umělých hmot!

Čištění:

Materiál se musí očistit ihned vodou. Znečištění rukou očistíme mýdlem a vodou a následně ošetříme reparčním krémem.

Bezpečnost:

Dle bezpečnostního listu (viz. Soubory ke stažení).

 

 

Fotografie

Lepící a stěrkový tmel Den Braven Quartz FasádaLepící a stěrkový tmel Den Braven Quartz Fasáda

Soubory ke stažení

NázevFormátVelikostOtevřít souborStáhnout soubor
den braven quartz fasáda - technický list.pdf0,19 MBotevřítstáhnout
den braven quartz fasáda - bezpečnostní list.pdf0,23 MBotevřítstáhnout
Příbuzné produkty
Ohodnoťte produkt

Hodnocení produktu Quartz Fasáda zákazníky

Celkové hodnocení:93%( hodnotili 3 zákazníci, níže jsou zobrazena textová hodnocení )
před 3 roky90%

Dobře se s produktem pracuje a je součástí zateplení.

Kontakty Vše o nákupu Proč s námi Přihlásit se