Fasádní nátěr Weber.ton silikát

Tekutý minerální jednosložkový nátěr na bázi draselného vodního skla k přímému použití. ... více
Značka:Weber  
Chcete opravdu HODNĚ tohoto materiálu?
Napište nám e-mail pro výhodnější podmínky!
E-mail: poptavky@levnestavebniny.cz
Technik Roman - Váš odborný technický poradce
Tel: 607048702
E-mail: poradime@levnestavebniny.cz
Fasádní nátěr Weber.ton silikát

Varianty Fasádní nátěr Weber.ton silikát

VariantaDalší infoBarvaV baleníDostupnostSlevaCena za kg s DPHVložte do košíku
5 kgdle vzorníku5 kgDo 10 pracovních dnů5%1 377,05 Kč / bal275,41 Kč / kg
kg
25 kgdle vzorníku25 kgDo 10 pracovních dnů5%4 985,50 Kč / bal199.42199,42 Kč / kg
kg

Fasádní nátěr Weber.ton silikát

Výhody produktu Weber.ton silikát:

  • vysoce propustný pro vodní páry
  • výborné krycí schopnosti
  • odolný vůči povětrnostním podmínkám a UV záření
  • široký výběr odstínů
  • vysoká životnost

Popis a použití:

Weber.ton silikát je tekutý, minerální jednosložkový nátěr na bázi draselného vodního skla k přímému použití. Složení: draselné vodní sklo s malým obsahem stabilizačních přísad, vysoce hodnotné barevné pigmenty, plnivo. Fasádní minerální nátěr weber.ton silikát je určen k ochraně staveb a k barevnému pojednání fasád, zvláště u historických a památkově chráněných budov. K renovaci starých fasád s minerálním podkladem a k barevnému dokončení a egalizaci suchých minerálních omítek. Vhodný také pro konečnou povrchovou úpravu sanačních systémů na vlhké zdivo.

Technická charakteristika  
Přídržnost k podkladu dle ČSN 73 2577 min 0,25 MPa
Vodotěsnost na betonu dle ČSN73 2578 max 0,2 l/m2
Mrazuvzdornost na betonu ČSN 73 2579  min. 0,25 MPa/25 cyklů
Prostup vodních par dle ČSN 73 2580  max. 0,5m
Odolnost proti náhlým tepelným změnám na betonu dle ČSN 73 2581 min. 0,25 MPa/25 cyklů

Příprava a aplikace:

Nový minerální podklad: K penetraci se použije 1 hmot. díl weber.ton silikátu s dílem podkladního podkladního nátěru weber.pas podklad S rozděleným 50 % vody. Krycí nátěr se provede weber.ton silikátorem ředěným 10 % vody.

Starý minerální podklad: K penetraci podkladu se použije weber.podklad S ředěný 1:1 čistou vodou. První vrstva se provádí malířskou štětkou nebo fasádním válečkem nátěrem ředitelným 20 % vody. Druhý krycí nátěr se provádí po technologické přestávce cca. 24 hodin nátěrem ředěným 10% čistou vodou.

Požadavky na podklad a zpracování:

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové malty a omítky. Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní omítky musí být provedeny s pravidelnou strukturou a musí být dostatečně vyzrálé (týká se především nových jádrových a štukových omítek). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše. Vhodným podkladem jsou také minerální tenkovrstvé omítky. Nepoužívat k přetírání pastovitých tenkovrstvých omítek. Při zpracování nesmí teplota podkladu a vzduchu klesnout pod +8 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání fasádního nátěru (teplota nad +25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení, zvláště napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (především nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možným poškozením deštěm i po více než 12 hodinách.

Spotřeba: 

na hladký povrch cca 0,4 kg/m2

na hrubý povrch cca 0,65 kg/m2

Barevné odstíny:

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber color line bez odstínů označených exclusive.

Nářadí:

Fasádní váleček, malířská štětka, případně vhodné stříkací zařízení. Unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

Čištění:

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků nátěru.

Doporučený způsob skladování:

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5  °C do +25  °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Bezpečnost práce a likvidace odpadů:

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky. Při likvidaci odpadů postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku

Soubory ke stažení

NázevFormátVelikostOtevřít souborStáhnout soubor
weber.ton silikát - technický list.pdf0,41 MBotevřítstáhnout
vzorník color line.pdf2,84 MBotevřítstáhnout
Ohodnoťte produkt

Hodnocení produktu Weber.ton silikát zákazníky

Podělte se s ostatními zákazníky o Váš názor na tento produkt.
Kontakty Vše o nákupu Proč 21 let s námi Přihlásit se